Ny utbildning: Romanskrivarlinjen!

Hösten 2016 drar jag och Carola Ankarborg igång den en stor romanskrivarsatsning: Romanskrivarlinjen. Intresset var stort, och kursen är full. Men vill du söka till vårens antagning – gör det. Mejla info@farnebo.se för mer info.

skarmklipp-2016-10-29-11-47-34-kopia

Om kursen
Romanskrivarlinjen består av två huvudlinjer – en teoridel och en praktikdel. Teoridelen innehåller föreläsningar och textdiskussioner. Praktikdelen består av övningar och eget projektskrivande.

Målet är att kursdeltagaren i slutet av kursen ska ha formulerat en synopsis över hela sin roman, samt hunnit skriva sig en bit in i den.

Upplägg: Varannan vecka är det textinlämning ur det egna projektet, varannan vecka är det diskussion kring en skriven föreläsning som lagts ut av kursledarna och/eller diskussion kring textutdrag ur romaner och noveller.

Den mesta handledningen sker via nätet, men 3 gånger under terminen ses gruppen IRL på Färnebo folkhögskola i Gävle under en lördag för att diskutera sina texter och lösa skrivarproblem.

Lärare: Hans Carstensen och Carola Ankarborg

Studieform: distans, halvtid (50%)

Antal deltagare: 16

IRL-träffar: 3 endagsträffar i Gävle

Plattform för handledning: FirstClass på Folkbildningsnätet

Längd: 1 termin (med ev. möjlighet till fortsättning)

Start: 22 augusti 2016